• info@mnamslowakei.com
  • Slowakische ausgewählte Spezialitäten
  • Geschenke & Souvenirs
  • Gekühlter Versand
  • Monatliche Aktionen
  • info@mnamslowakei.com
  • Slowakische ausgewählte Spezialitäten
  • Geschenke & Souvenirs
  • Gekühlter Versand
  • Monatliche Aktionen

𝕍𝕚𝕒𝕟𝕠č𝕟𝕖 𝕆𝕓𝕝á𝕥𝕜𝕪, 𝕋𝕣𝕦𝕓𝕚č𝕜𝕪, 𝕄𝕖𝕕 🍯

Neodmysliteľnou súčasťou štedrovečernej večere v slovenskej tradícii bez ohľadu na región sú oblátky, med a cesnak.

Waffeln, Honig und Knoblauch sind ein fester Bestandteil des Weihnachtsessens in der slowakischen Tradition, unabhängig von der Region.

š𝕥𝕖𝕕𝕣𝕠𝕧𝕖č𝕖𝕣𝕟á 𝕤𝕝𝕠𝕧𝕖𝕟𝕤𝕜á 𝕜𝕒𝕡𝕦𝕤𝕥𝕟𝕚𝕔𝕒

𝕊𝕒𝕝ó𝕟𝕜𝕪 𝕟𝕖𝕤𝕞ú 𝕔𝕙ý𝕓𝕒ť - 𝕊𝕒𝕝𝕠𝕟𝕫𝕦𝕔𝕜𝕖𝕣 🍬

🍪 ℙ𝕖č𝕚𝕧𝕠 - 𝕎𝕖𝕚𝕙𝕟𝕒𝕔𝕙𝕥𝕤𝕓ä𝕜𝕖𝕣𝕖𝕚 🍪

❄ WEIHNACHTEN ⛄ 2023 ❄